Sala została przekształcona na drewnianą. Więcej zdjęć wkrótce.

Park weselny Murowianki
murowianki park weselny sala
Park weselny Murowianki - sala weselna w plenerze
murowianki park weselny sala
murowianki park weselny sala
murowianki park weselny sala
murowianki park weselny sala
Park weselny Murowianki - sala weselna w plenerze
murowianki park weselny sala
murowianki park weselny sala
murowianki park weselny sala
murowianki park weselny sala
Park weselny Murowianki - sala weselna w plenerze
Park weselny Murowianki - sala weselna w plenerze
Park weselny Murowianki
Park weselny Murowianki - sala weselna w plenerze
Park weselny Murowianki - sala weselna w plenerze
Park weselny Murowianki - sala weselna w plenerze
Park weselny Murowianki - sala weselna w plenerze
murowianki park weselny sala
Park weselny Murowianki - sala weselna w plenerze
Park weselny Murowianki - sala w plenerze
Park weselny Murowianki - sala w plenerze
Park weselny Murowianki - sala weselna w plenerze
Park weselny Murowianki - sala weselna w plenerze
Park weselny Murowianki - sala weselna w plenerze
Park weselny Murowianki - sala weselna w plenerze